Κεφαλή αφαλάτωσης

19.99 

Χάρη στην κεφαλή αφαλάτωσης το νερό αφαλατώνεται αυτόματα και αποτελεσματικά για μεγάλο χρόνο ζωής του μηχανήματος.