Σε περίπτωση επιστροφής τα εμπορεύματα πρέπει να συσκευαστούν ανάλογα ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανή φθορά τους στην μεταφορά σε αντίθετη περίπτωση το δέμα δεν παραλαμβάνεται & επιστρέφεται πίσω με χρέωση του παραλήπτη

Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο σε 5 μέρες μετά την αρχική παραλαβή από τον πελάτη.

Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να είναι άθικτα & να μην έχουν ανοιχτεί από τον πελάτη.

Οι επιστροφές των προϊόντων πρέπει να συνοδεύονται από δελτίο αποστολής.

Σε περίπτωση επιστροφής εμπορεύματος δεν γίνεται επιστροφή χρήματων μόνο αντικατάσταση του προϊόντος & εφόσον είναι άθικτο το προϊόν μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη.