02773-20 Σύνδεσμος L Gardena SprinklerSystem 25mm

5.20 

Σύνδεσμος L για σωλήνα 25 mm Gardena