13217-20 Σύνδεσμος Gardena Micro-Drip 4,6mm με Βάνα

5.39