Προέκταση λάστιχου Quick Connect XH 10 Q

99.99 

Προέκταση λάστιχου υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία, υψηλής ποιότητας, μήκους 10-m DN-8. Για μηχανήματα των σειρών K 3 – K 7 από το 2008 με σύνδεσμο Quick Connect και ορισμένα μηχανήματα της σειράς Κ 2 από το 2010 με σύνδεσμο Quick Connect. Για σύνδεση της σκανδάλης με το λάστιχο υψηλής πίεσης.