Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό Husqvarna TA850 για 325LDX

135.00