Αλυσίδα X-Cut Husqvarna S35G 72 Οδηγών 0.325″, 1,5 mm

29.00