Αλυσίδα X-Cut Husqvarna S35G 56 Οδηγών 0.325″, 1,5 mm

22.51